Home
Wij over onszelf
therapieën
NVKH en registraties
Privacy
vergoedingen
consultprijzen
cursussen
Contact
Zo vindt u ons
links
Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de belangrijkste verenigingen en instanties waar wij zijn ingeschreven.

[1] De Nederlandse Vereniging van Klassieke Homeopaten is de grootste vereniging van homeopatisch therapeuten en artsen in Nederland; www.nvkh.nl. Wij zijn allebei aangesloten bij de NVKH en mogen om die reden dan ook de titel "R.hom" voeren. 

 

 

Wie lid wil worden van de NVKH moet voldoen aan hoge eisen:

- een opleiding aan een door de NVKH erkende instelling moet met goed gevolg zijn doorlopen. In ons geval was dat de Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde in Hilversum. Aan deze opleidingen worden de medische basisvakken (anatomie, fysiologie, pathologie, embryologie) onderwezen op HBO-niveau. En daarnaast natuurlijk de klassieke homeopathie in al haar facetten. Zo'n studie is in feite een beginpunt van je kundigheid, over homeopathie zijn al bibliotheken volgeschreven, je raakt nooit uitgeleerd in het vak.

- Daarnaast is deelname aan een regionale intervisiegroep (overleg tussen homeopaten onderling) verplicht.

- En tot slot wordt men ook geacht om zich jaarlijks tenminste 4 hele dagen per jaar medisch en homeopathisch te laten nascholen om het lidmaatschap te kunnen continueren.

Onze registratienummers bij de NVKH zijn 01-1003 (Dick) en 01-1210 (Grietje).

Wij doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met (één van) ons te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt hebben. Wilt of kunt u de klacht niet met ons persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot onze beroepsvereniging (NVKH) en eventueel tot de klachtencommissie (Quasir, te vinden op www.quasir.nl).

[2] De NVKH is aangesloten bij de koepel RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg; www.rbcz.nu.  

 

Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht van de stichting TCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg; www.tcz.nu. Klachten en geschillen met aangesloten therapeuten kunnen hier worden afgehandeld.

 

[3] Onze praktijk staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04087755.

 

 

Exloërweg 5, Ees (Drenthe).  | T: 0599-236088; E: info@violet-homeopathie.nl